Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NHV
  • Email: info@mail.NHV.com.vn
  • Địa chỉ: Tầng 4, Tháp C, Khu hỗn hợp cao tầng văn phòng dịch vụ thương mại và nhà ở, số 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội