Tin tức Tin tức

Nghị quyết về việc thoái vốn tại các Công ty con và thực hiện đầu tư vào Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị.