Về chúng tôi

Công ty cổ phần Đầu tư NHV có sứ mệnh tìm kiếm và tận dụng thông minh các cơ hội để tạo ra giá trị lợi nhuận cao và ổn định nhất cho cổ đông. Qua đó, phấn đấu trở thành doanh nghiệp đầu tư có tỷ suất sinh lời cao và tăng trưởng bền vững, góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Nắm bắt được nhu cầu thị trường trong điều kiện mới, đồng thời dựa trên kinh nghiệm về quản trị vận hành doanh nghiệp đã có, NHV đang định hướng nguồn lực trong tương lai về đầu tư cho các sản phẩm liên quan đến dược - mỹ phẩm, chăm sóc sức khoẻ, làm đẹp và thực phẩm hướng tới hệ sinh thái hoàn chỉnh, phục vụ tệp khách hàng là các gia đình có điều kiện trung lưu nhằm đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ và tận dụng thông minh các cơ hội, nâng cao tỷ suất sinh lời cho các nhà đầu tư.

Lĩnh vực hoạt động

Đơn vị thành viên